Οκτ
1
2012
Άρθρο του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας Καρυπίδη Λεωνίδα

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας Καρυπίδη Λεωνίδα με θέμα:

Αποζημίωση ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ωρών εργασίας

Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, χορηγείται σε όλο το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικό Προσωπικό, Συνοριακούς Φύλακες, Ειδικούς Φρουρούς) καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος,  που εκτελεί νυχτερινή   υπηρεσία και προσδιορίζεται σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης.  Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού  Σώματος καταβάλλεται, για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης και μέχρι 64 ώρες το μήνα κατά ανώτατο όριο , το ποσό των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93). Ως νυχτερινή υπηρεσία θεωρείται εκείνη που εκτελείται  μεταξύ της 22.00 και της 06.00  ώρας.

Οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης κατά έτος δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 16.000.000 ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες, και τους Ειδικούς Φρουρούς  και τα 6.144.000 ώρες για το Πυροσβεστικό Προσωπικό.

Για το Λιμενικό Σώμα ( ΥΑ 2/2381/0022/2009)  είναι 4.000.000 ώρες,  για 10.000  υπαλλήλους.

……….Το «σίριαλ» για τα νυχτερινά των Αστυνομικών και για τη συνέχιση της πληρωμής αυτών συνεχίζεται για τρίτη  χρονιά με μεγάλη επιτυχία !!! Μετά την μεγάλη επιτυχία το 2010, συνεχίσθηκε και το 2011 με εξίσου  μεγάλη επιτυχία !!!!

Φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά το σίριαλ ξεκινά, ως συνήθως τον Αύγουστο και τελειώνει τον Σεπτέμβριο………….

Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι τελείωσε το εγγεγραμμένο κονδύλι του σχετικού κωδικού για την πληρωμή των νυχτερινών  και με πρωταγωνιστές του σίριαλ,

·               το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που δηλώνει ότι τελείωσε το κονδύλι και δεν πρόκειται να συμπληρωθεί,  τους διαχρονικούς συνδικαλιστές της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που αγωνίζονται να βρεθεί το κονδύλι την πολιτική ηγεσία που ως δια μαγείας βρίσκει ξαφνικά, μετά από πιέσεις των συνδικαλιστών, τα ποσά που απαιτούνται  για το συγκεκριμένο κωδικό για την συνέχιση της καταβολής του επιδόματος.  ενώ όλοι τους γνώριζαν ότι το κονδύλι του σχετικού κωδικού είχε ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο του 2012 όπως και τα έτη  2010  και 2011.

 

Τα ερωτήματα  που ανακύπτουν είναι τα εξής: ·

γιατί  το 2010, 2011  και 2012 προέκυψε και προκύπτει πρόβλημα με την πληρωμή των νυχτερινών των Αστυνομικών και μόνο, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα με το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα;  ·

α)   16.000.000 ώρες για κάθε έτος για 55.000  Αστυνομικούς,  δηλαδή  291 ώρες το     έτος,  για κάθε Αστυνομικό  24 ώρες  το μήνα  κατά μέσο όρο

β)   6.144.000 ώρες για κάθε έτος  για 14.000 πυροσβέστες, δηλαδή  439 ώρες το έτος           για   κάθε Πυροσβέστη,  37 περίπου ώρες  το μήνα κατά μέσο όρο

γ)  4.000.000 ώρες για κάθε έτος για 10.000 λιμενικούς,  δηλαδή 400  ώρες το έτος,  33 ώρες το μήνα  κατά μέσο όρο

Είναι δίκαιη η κατανομή των νυκτερινών ωρών, μεταξύ των σωμάτων;

  Η πραγματικότητα αποδεικνύει τα κάτωθι:

  •    Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, είτε  δεν γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού, είτε δεν έχουν σωστή ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και άρα δεν μπορούν να υπολογίσουν τις πραγματικές ετήσιες ώρες απασχόλησης του προσωπικού, ώστε να γραφούν και τα αντίστοιχα κονδύλια στον κωδικό,
  •   γίνεται καταστρατήγηση του επιδόματος,
  • υπάρχει αδυναμία  των συνδικαλιστών, παρά τα μηνύματα περί κατάχρησης του επιδόματος, να υπερασπισθούν τον μάχιμο Αστυνομικό και την καταβολή του επιδόματος αυτού μόνο σε αυτούς που εκτελούν εξωτερικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σε εναλλασσόμενες βάρδιες .

Αντιθέτως  διαπιστώνουμε Αστυνομικούς:

  • στα γραφεία των Βουλευτών να λαμβάνουν  κάθε μήνα 64 ώρες νυχτερινής εργασίας,  (εκτός από γραφειοφύλακες  είναι και νυχτοφύλακες !!!!)
  • σε υπουργούς και λοιπούς επίσημους να λαμβάνουν και αυτοί 64 ώρες μηνιαίως, παρότι  λαμβάνουν σχετικά επιδόματα, όπως  εκτός έδρας κλπ, ενώ στην ΕΥΠ δεν δικαιολογούνται νυχτερινά
  • να εκτελούν υπηρεσία στην γραμματεία της υπηρεσίας τους (Αρχηγείο, επιτελεία κ.λ.π.) και  να εργάζονται έως και 4 νύχτες το μήνα, δηλαδή 32 ώρες  το μήνα,  ενώ μάχιμοι συνάδελφοι τους, να   κάνουν τις  ίδιες ώρες ίσως και λιγότερες .

ΠΡΟΚΑΛΕΙ δε η ΠΟΑΣΥ με την 500/12/9  από 12/6/2012  ανακοίνωση της «Εξώδικη διαμαρτυρία – Πρόσκληση» ως «ειδική σύμβουλος» του Υπουργείου, όταν:

  •  προτείνει και μάλιστα θεωρεί επιβεβλημένη την μείωση των ανώτατων ωρών εργασίας από 64 σε 48 ώρες ανά μήνα,  με το αιτιολογικό ότι οι 64 ώρες νυχτερινής εργασίας δημιουργούν μια παντελώς εξουθενωτική κατάσταση εις βάρος των μελών της  και με τον τρόπο αυτό, την μείωση δηλαδή των ωρών από 64 σε 48, θα εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση του προσωπικού  και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών,
  • ονομάζει την πασιφανή καταστρατήγηση του επιδόματος ως «μη ορθή κατανομή των αναλογούντων ωρών».
  •  ΔΕΝ  έχει ζητήσει μέχρι σήμερα να γίνει ουσιαστικός έλεγχος για το ποιός εργάζεται  στην πραγματικότητα κατά την διάρκεια της νύχτας, τι καθήκοντα ασκεί και εάν κρίνεται απαραίτητη  η άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, κατά τι νυκτερινές ώρες,
  • αδυνατεί να πληροφορηθεί για το πόσες ώρες νυχτερινής εργασίας, παρέχουν κατά  μέσο όρο οι συνάδελφοι  ανά βαθμό   και ανά υπηρεσία .

 

 Τι ισχύει πλέον σήμερα

Με την 8002/32/204-ε από 21-9-2012  Κ.Υ.Α.  ανώτατο μηνιαίο όριο, ωρών νυχτερινής απασχόλησης, για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται πλέον ως ακολούθως:

α) δεκάξι (16)  ώρες για το ένστολο προσωπικό, το οποίο στα κύρια καθήκοντα του εκτελεί υπηρεσία των εδαφίων (α) και (δ)  της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 394/2001   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (γραμματείες , γραφεία , επιτελεία,) β)  σαράντα οκτώ  (48) ώρες για το ένστολο προσωπικό στις λοιπές περιπτώσεις .

Επιπλέον για το προσωπικό της περιπτώσεις β καθορίζεται ως ετήσιο ανώτατο όριο νυχτερινής απασχόλησης οι τετρακόσιες ογδόντα οκτώ (488) ώρες ανά δικαιούχο.

Δηλαδή συνάδελφοι ………………..   Έ γ ι ν ε  δεκτό  το αίτημα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  για την μείωση του ανώτατου ορίου, των ωρών  νυχτερινής απασχόλησης, από 64 σε 48  ώρες ανά μήνα  για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Πλέον οι 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης που  στα μέλη της ΠΟΑΣΥ δημιουργούσαν μια παντελώς εξουθενωτική κατάσταση  δεν υφίσταται !!!!!!!!! Από σήμερα  48 ώρες νυχτερινής απασχόλησης, το ανώτατο ανά μήνα και 488 ώρες νυχτερινής απασχόλησης το ανώτατο ανά έτος,  για  εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση του προσωπικού, η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς επίσης ας μη ξεχνάμε  και την  ορθή πλέον κατανομή των αναλογούντων ωρών.  Ο αγώνας συνεχίζεται  από του διαχρονικούς συνδικαλιστές.

Η παραπάνω υπουργική απόφαση αφορά  ΜΟΝΟ  το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ΜΟΝΟ. Εξαιρούνται το Λιμενικό Σώμα και  το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κοζάνη 26-9-2012                                                                     

Καρυπίδης Λεωνίδας

Μέλος του ΔΣ της ΕΑΥ Ν Κοζάνης

Αποδέκτες 
ΕΑΥ Ν Κοζάνης 
ΠΟΑΣΥ ( μέσω ΕΑΥ Ν Κοζάνης )
Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών

Comments are closed.