Διοικητικο Συμβουλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης (Πρόεδρος)
 2. ΜΠΑΛΤΖΗΣ Πέτρος  (Αντιπρόεδρος)
 3. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης (Γενικός Γραμματέας)
 4. ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ Αστέριος (Ταμίας)
 5. ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ Στυλιανός  ( Οργανωτικός Γραμματέας)
 6. ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Αθανάσιος ( Μέλος)
 7. ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα(Μέλος)
 8. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας (Μέλος)
 9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φώτιος (Μέλος)  

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής
 2. ΖΗΣΗΣ Πέτρος 
 3. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)

 

Συμβούλιο Μεταθέσεων

 1. ΓΚΡΑΝΑΣ Βασίλειος (τακτικό μέλος)
 2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κων/νος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

 1. ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης 
 2. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
 3. ΜΗΤΚΑΣ Αντώνιος
 4. ΟΥΣΤΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Παντελής
 5. ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ Αστέριος
 6. ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ Στυλιανός
 7. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας
 8. ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα
 9. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ Λάζαρος