Ιούν
17
2012
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Αρχηγό για αποσπάσεις στον Έβρο.

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 49/2012Θέμα: Αποσπάσεις προσωπικού στην περιοχή του Έβρου

Προς

Κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο


K. Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας αλλά και να προτείνουμε λύσεις για ένα ζήτημα που εσχάτως προέκυψε και αφορά την ενίσχυση των Αστυνομικών Διευθύνσεων του Έβρου. Από την περιοχή της Κοζάνης αποσπώνται 10 αστυνομικοί, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν τις οικογένειές τους και να μετακινηθούν 400 χλμ μακριά από τα σπίτια τους για να καλύψουν υφιστάμενα κενά των ανωτέρων Διευθύνσεων.

Αντιλαμβανόμαστε το κενό που υπάρχει και τα προβλήματα που επιφέρει στους συναδέλφους των Διευθύνσεων του Έβρου αφενός και στην αστυνόμευση των παραπάνω περιοχών γενικότερα. Ο τρόπος επίλυσης όμως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα πραγματικά λύνει.

Το να μετακινούνται ξαφνικά αστυνομικοί, έχοντας μπροστά τους ελάχιστες ημέρες για να το συνειδητοποιήσουν, να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους δεν δημιουργεί σε κάθε περίπτωση τις ιδανικές συνθήκες αποδοτικότητας, καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι η απόδοση εξαρτάται από το ηθικό, το οποίο για διάφορους λόγους που γνωρίζετε είναι ήδη καταρρακωμένο.

Υπάρχουν αστυνομικοί που υπηρετούν σε διάφορες Διευθύνσεις της Χώρας και ιδίως στην Αττική, οι οποίοι έχουν ως τόπο συμφερόντων τον Έβρο. Η απόσπαση 150 από αυτούς ( ο αριθμός αυτός είναι ελάχιστος για τα δεδομένα της Αττικής) θα έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα χωρίς να δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες (οικογενειακές, οικονομικές) στους αποσπασθέντες αστυνομικούς. Επιπλέον ωφελημένη θα ήταν και η Υπηρεσία καθώς οι συγκεκριμένες αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς κανένα κόστος για την Υπηρεσία.

Επιπλέον οι συνάδελφοι οι οποίοι με την υφιστάμενη απόφαση θα αποσπασθούν, πρόκειται να αντιμετωπίσουν ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαταγές δικαιούνται ως προκαταβολή το 50% του υπομνήματος. Αν συνυπολογισθούν τα έξοδα που θα έχουν οι αποσπασμένοι για τις βασικές τους ανάγκες, είναι εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι οι αστυνομικοί που θα αποσπασθούν θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης. Ως λύση για το ανωτέρω πρόβλημα προτείνεται η καταβολή προκαταβολής όλου του ποσού του υπομνήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα παραπάνω σας εκθέσαμε, σας καλούμε

  1. Να ανακαλέσετε τη διαταγή σας και να φροντίσετε για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών με τον πλέον αποτελεσματικό και ορθολογικό τρόπο, της απόσπασης δηλαδή αστυνομικών που υπηρετούν στην περιοχή της Αττικής ή άλλων Διευθύνσεων και έχουν ως τόπο συμφερόντων (ή κατάγονται από τον Έβρο)
  2. Σε αρνητική περίπτωση να ληφθεί μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών των αποσπασμένων αστυνομικών, είτε μέσω της κάλυψης όλου του ποσού του υπομνήματος μέσω προκαταβολής, είτε μέσω της κάλυψης από την Υπηρεσία των εξόδων διαμονής. Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή του 50% του υπομνήματος ως προκαταβολή θα έδινε μια λύση, τουλάχιστον για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των αστυνομικών.

Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε την καλύτερη δυνατή απόφαση  συνδυάζοντας το συμφέρον της Υπηρεσίας με τον δέοντα σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανθρώπινες ανάγκες του Προσωπικού, αναμένουμε για τις ενέργειές σας.

 

Κοζάνη 17 Ιουνίου 2012

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

Πρόεδρος

ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Αθανάσιος

Η

Γεν. Γραμματέας

ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

Comments are closed.