Ιούλ
4
2012
Ορισμός αντιπροσώπων του Δ.Σ. στις Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ.

 

 

Θέμα: Ορισμός αντιπροσώπων του Δ.Σ. στις Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ.

 

Προκειμένου επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναδέλφων μελών της Ένωσής μας  (καθώς στο παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι να μην έχουν ενημέρωση για τις ενέργειες του Σωματείου αλλά και για θέματα που ήταν απαραίτητο να καθίστανται ενήμερα όλα τα Μέλη της Ένωσης), αποφασίσαμε να ορίσουμε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου στις Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. Με αυτόν τον τρόπο σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η τεχνολογία  πιστεύουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι θα ενημερώνονται για όλες τις ενέργειες και δράσεις μας.

Αρμοδιότητα των αντιπροσώπων θα είναι κυρίως η διαδραμάτιση ρόλου συνδέσμου μεταξύ του Δ.Σ. και των συναδέλφων που υπηρετούν στην Υπηρεσία τους. Αυτονόητο είναι ότι αυτό δεν καταργεί την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων και των μελών του Δ.Σ.. Σκοπός μας είναι να γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η μετάδοση πληροφοριών από και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα:

  1. Μεταφέρουν στο Δ.Σ. θέσεις και προβλήματα της Υπηρεσίας τους.
  2. Μεταφέρουν στους συναδέλφους της Υπηρεσίας τους τις δράσεις, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις του Δ.Σ. ειδικά αυτών που η επιτυχής πραγματοποίησή τους απαιτεί καθολική συμμετοχή των μελών.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων τονίζουμε ότι οι αντιπρόσωποι δεν εξουσιοδοτούνται να παρίστανται ως εκπρόσωποι του Δ.Σ. είτε στις Υπηρεσίες τους, είτε σε άλλους φορείς. Ο ρόλος τους είναι καθαρά ρόλος συνδέσμου, με αποκλειστικό κυρίως σκοπό να μην μένει ούτε ένα μέλος της Ένωσης ανενημέρωτο για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ένωση και ενδεχομένως να μεταφέρουν έγκαιρα κάποιο πρόβλημα στο Δ.Σ.

Ορίζουμε ως αντιπροσώπους στο Δ.Σ. τους κάτωθι συναδέλφους αντίστοιχα ανά Υπηρεσία.

 

1 Α.Τ. Κοζάνης Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.
2 Τ.Α. Κοζάνης ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης
3 Τ.Τ. Κοζάνης Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.
4 Επιτελειο Α.Δ. Κοζάνης Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.
5 Επιτελείο Γ.Α.Δ.Π.Δ.Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μάρθα
6 Τ.Α. Πτολεμαίδας Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.
7 Τ.Τ. Πτολεμαίδας ΙΤΣΚΟΣ Άγγελος
8 Α.Τ. Πτολεμαίδας ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος
9 Τ.Δ.Λ. Πτολεμαίδας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεώργιος
10 Α.Τ. Σερβίων ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ελευθέριος
11 Τ.Δ.Λ. Σερβίων ΖΑΡΑΒΙΓΚΑΣ Βασίλειος
12 Α.Τ. Νεάπολης ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Μιχαήλ
13 Α.Τ. Σιάτιστας ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Λάζαρος
14 Τ.Δ.Λ. Τσοτυλίου ΔΕΛΙΑΔΗΣ Ιωάννης
15 Ο.Π.Κ.Ε. Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.
16 ΔΙ.ΑΣ. Κοζάνης Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.
17 ΔΙ.ΑΣ. Πτολεμαίδας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα
18 Διμοιρία Α.Δ. Κοζάνης Εκπροσωπείται στο Δ.Σ.

Κοζάνη 4 Ιουλίου 2012

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

Πρόεδρος

ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Αθανάσιος

Η

Γεν. Γραμματέας

ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

Comments are closed.