Ιαν
4
2013
«Καλλικράτης στην αστυνομία » του Καρυπίδη Λεωνίδα

Αναδημοσιεύουμε αυτούσιο άρθρο του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας Καρυπίδη Λεωνίδα με τίτλο: «Καλλικράτης στην αστυνομία »

Η αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και οι προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων των Αστυνομικών  Καινοτομία ή παγίδα . Σίγουρα όχι καινοτομία.
Σήμερα η λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ. ανταποκρίνεται περισσότερο σε ένα γραφειοκρατικό πρότυπο Διοίκησης,
που περιέχει και στοιχεία Στρατιωτικού,επαγγελματικού μοντέλου οργάνωσης και η όποια μεταρρύθμιση -αναδιάρθρωση της Αστυνομίας…
επιδρά και επηρεάζει την θέση και τα συμφέροντα πολλών και διαφορετικών ομάδων μέσα και έξω από την αστυνομία . Αυτό σημαίνει, ότι η αναδιάρθρωση είναι μία πράξη που απαιτεί συναίνεση από πολιτικούς, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς φορείς, τοπική κοινωνία και φυσικά των ίδιων των Αστυνομικών.
Αρκετές φορές στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς αποτέλεσμα.
Σήμερα όμως προωθείται μια αναδιάρθρωση που είναι εξαιρετικά σύνθετη, πολύπλοκη αλλά και δύσκολα υλοποιήσιμη και η όποια συνδικαλιστική πρόταση για την αναδιάρθρωση της Αστυνομίας, θα πρέπει να έχει ως βάση τα εξής δεδομένα:

 την απαλλαγή της Αστυνομίας από τα λεγόμενα «πάρεργα» και την αποδέσμευση της από αλλότρια καθήκοντα ξένα προς την δομή και την φύση της Αστυνομίας, με τα οποία σήμερα ασχολείται η Αστυνομία.
 την σύσταση λειτουργικών Αστυνομικών μονάδων και παράλληλα την βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των Αστυνομικών, ήτοι την καθιέρωση ωραρίου 8-24 .
 την εφαρμογή ορθολογικής αντιεγκληματικής πολιτικής
 την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου της Αστυνομίας
 την βελτίωση της υποδομής της Αστυνομίας και την δημιουργία προϋποθέσεων για την σωστή εφαρμογή τον όποιων αλλαγών αποφασισθούν
 την δημιουργία ενός βασικού πλαισίου διοίκησης και όχι διοίκηση κατά την κρίση και κατά το δοκούν του κάθε διοικητή – διευθυντή
 την ανακατανομή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κυρίως των οχημάτων .
 τον διαχωρισμό των Αστυνομικών, σε μάχιμους και μη μάχιμους και αυτούς που ασκούν διοίκηση και φυσικά καλύτερες αποζημιώσεις για τους μάχιμους

Σήμερα το υπουργείο «σύρετε» σε μια αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. που την έχει επιβάλει η τρόικα με το μνημόνιο 3 και προσπαθεί να «σύρει» μαζί και το συνδικαλιστικό κίνημα σε μία αναδιάρθρωση, που θα έχει ως βάση
– τη συρρίκνωση των λειτουργικών δαπανών της ΕΛ.ΑΣ
– τη κάθετη μείωση του μισθολογικού κόστους της Αστυνομίας
– την μείωση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.
– την αλλαγή του κώδικα μεταθέσεων για την ανακατανομή του προσωπικού, αλλά και την εύκολη – ανέξοδη μαζική μετακίνηση χαμηλόβαθμων, «τύπου εκστρατευτικών σωμάτων Έβρου».
Εξάλλου, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εδώ και τρείς μήνες προαναγγέλλει κομμάτι -κομμάτι την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας το στίγμα που θα κινηθεί, το οποίο με σαφήνεια είναι αυτό που επιβάλει το μνημόνιο 3 και η τρόικα.
Δηλαδή:
– την μείωση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Έχει δηλώσει άλλωστε ότι οι 55.000 Αστυνομικοί είναι πολλοί για την χώρα και σχεδιάζει μία αστυνομία 40.000 Αστυνομικών
– την μείωση σε πρώτη φάση κατά 7000 θέσεων της οργανικής δύναμης της Αστυνομίας
– την ανακατανομή του πλεονάζοντος προσωπικού όπου υπάρχει
– την μείωση των Αστυνομικών μονάδων από 1200 σε 750
– την μείωση λειτουργικών –μισθολογικών δαπανών

Την 13-12-2012 ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τους συνδικαλιστικούς φορείς ΠΟΑΣΥ-ΠΟΑΞΙΑ- ΠΟΣΥΦΥ-ΣΕΦΕΑΑ και για πρώτη φορά κάθισαν μαζί στο ίδιο τραπέζι οι συνδικαλιστές μας, από τους οποίος ζήτησε τις προτάσεις τους για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και διάλογο από μηδενική βάση, που θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο! Δεν δίνει όμως αν και του ζητήθηκαν, τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της μελέτης του κέντρο μελετών και ασφάλειας που έγινε για λογαριασμό του υπουργείου και κυρίως τις προτάσεις της φυσικής ηγεσίας που έχουν κατατεθεί για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. Για τι είδους διάλογο μιλάμε; Όπως το ΠΔ 107 /2012 «τροποποίηση του κώδικα μεταθέσεων» για να αποσπαστούν οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες στον Έβρο ή την ΥΑ 7001/2/1464/2012 ίδρυση πέντε υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων κράτησης Αλλοδαπών.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ -δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών- όφειλε κατά την συνάντηση με τον κ. υπουργό

1. να έχει ζητήσει-απαιτήσει απαντήσεις από τον κ. Υπουργό, στα πλαίσια του διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς όπως έχει δεσμευτεί ο κ. υπουργός, για το τι σημαίνει :
– «είναι πολλοί οι 55.000 Αστυνομικοί για την χώρα»
– « μείωση κατά 7000 των οργανικών θέσεων της Αστυνομίας»
– «ανακατανομή του πλεονάζον προσωπικού» και κυρίως που βρίσκεται το πλεονάζον αστυνομικό προσωπικό, όταν όλες η Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας είναι ελλειμματικές έναντι της οργανικής δύναμης τους. Αλλά και πώς θα υλοποιηθεί αυτή η ανακατανομή από πλευράς ηγεσίας; με ένα νέο κώδικα μεταθέσεων;
– την μείωση των Αστυνομικών μονάδων από 1250 σε 750 ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες υπηρεσίες όπως στις αστυνομικές σχολές Κομοτηνής, Ξάνθης. Αμυγδαλέζας που πλέον είναι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών και θα λειτουργούν σε επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού ή τα νέα Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.
– και ενώ ο υπουργός προανήγγελλε την μείωση των οργανικών θέσεων των αστυνομικών αλλά και την μείωση του συνόλου των αστυνομικών, στον τύπο διαρρέουν μετατάξεις υπαλλήλων, από το μέτρο της διαθεσιμότητας του δημοσίου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Τι θα ισχύσει τελικά ;

2. να έχει ζητήσει-απαιτήσει τα δεδομένα –προτάσεις που δόθηκαν από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο κέντρο μελετών και ασφάλειας και πάνω στα οποία συντάχθηκε μελέτη για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.
3. να έχει ήδη αποκωδικοποιήσει την πρόταση του κ. υπουργού για διάλογο από μηδενικής βάσης για την αναδιάρθρωση και πάνω σε αυτήν να κινηθούν οι όποιες προτάσεις των πρωτοβάθμιων ενώσεων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, αν και έχουν αντιληφθεί τα προβλήματα που θα φέρει η επικείμενη αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ., δειλά προσπαθούν να τα επισημάνουν στον κ. Υπουργό αλλά μένουν έως εκεί.
Παραμένουν στάσιμοι στην προσπάθεια και στις επιφυλάξεις και απλά θα έχουμε μια νέα ανακύκλωση ανακοινώσεων από την ΠΟΑΣΥ .
Τελικά ίσως κάποιοι συνδικαλιστές – συνάδελφοι της ΠΟΑΣΥ να λειτουργούν συντεχνιακά με το πολιτικό σύστημα , άρα να λειτουργούν σε βάρος των συναδέλφων τους.. ………………
Η κατάργηση – συγχώνευση Υπηρεσιών, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού όπως και οι πειραματισμοί με την ανασύσταση – διάλυση – κατάργηση υπηρεσιών σε τοπικό είτε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί μια εντελώς απλοϊκή άθροιση αριθμών της φυσικής, πολιτικής ηγεσίας και των συντεχνιακών συνδικαλιστών. Εξάλλου σαν αριθμούς μας έβλεπαν πάντα.
Οποιαδήποτε συνδικαλιστική πρόταση, για αναδιάρθρωση της Αστυνομίας θα πρέπει να ξεκινάει με τα πραγματικά και εφικτά υπηρεσιακά δεδομένα και να τελειώνει με την διασφάλιση της υπάρχουσας οργανικής δύναμης κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης και αυτό θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο.

Καρυπίδης Λεωνίδας
Μέλος του ΔΣ της ΕΑΥΝ Κοζάνης
Μέλος του Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών
Συνάδελφος.

Comments are closed.