Ιούλ
10
2015
Είσοδος Αστυνομικών στα ΚΑΑΥ, τα Στρατιωτικά Πρατήρια και τις Στρατιωτικές Λέσχες

θήνα, 10 Ιουλίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 512/1/7α
Προς: 1) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
          2) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
              κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ
          3) Τον Αναπλ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
              κ. Κώστα ΗΣΥΧΟ
Κοιν.: 1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Είσοδος Αστυνομικών στα ΚΑΑΥ, τα Στρατιωτικά Πρατήρια και τις Στρατιωτικές Λέσχες»

Κύριοι Υπουργοί,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. 78/2015 από 19/06/2015 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με το οποίο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα γίνεται λόγος για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας -όπως γινόταν άλλωστε μέχρι πρότινος-, όσων εξ αυτών επισκέπτονται τα ΚΑΑΥ, τα Στρατιωτικά Πρατήρια και τις Στρατιωτικές Λέσχες.

Κύριε Υπουργοί,

Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για τις παρεμβάσεις σας ως προς τη θετική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος που θα ανακουφίσει οικονομικά και σε μεγάλο βαθμό τους συναδέλφους μας, λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η Χώρα αλλά και τις σχέσεις αλληλεγγύης και συναδελφικότητας που διέπουν τα συναρμόδια Υπουργεία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

512-1-7a

 

About the Author:

Comments are closed.