Ιούλ
23
2012
Παρέμβαση της Ένωσής μας σχετικά με την απαλλαγή από ξένα καθήκοντα-Απεμπλοκή από τη φύλαξη των εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Κοινοποίηση: Όλες τις Τοπικές Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 52/2012

Θέμα: Απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από ξένα προς αυτή καθήκοντα- Απεμπλοκή από τη φύλαξη των εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων κατά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε και να ζητήσουμε τη συμβολή της Ομοσπονδίας όσον αφορά ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψή μας υποβαθμίζει το ρόλο της Αστυνομίας, αλλά κυρίως συντελεί στην μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Είναι γνωστή η θέση της Ομοσπονδίας και οι προσπάθειες που καταβάλλει όσον αφορά την απαλλαγή της ΕΛ.ΑΣ. από τα λεγόμενα “πάρεργα”, τα καθήκοντα δηλαδή τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με την κύρια αποστολή της Αστυνομίας, την πρόληψη δηλαδή και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά τελικά έχει επικρατήσει να τα εκτελεί η ΕΛ.ΑΣ. στερώντας ουσιαστικά χρόνο και προσωπικό από την πραγματική της αποστολή.

Άποψη της Ένωσής μας είναι ότι πρέπει να επιτευχθεί η σταδιακή αποδέσμευση της ΕΛ.ΑΣ. από κάθε καθήκον ξένο προς την αποστολή της και αυτή η αποδέσμευση πρέπει να γίνει άμεσα. Ένα από τα καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στην ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια της εν γένει τάσης να χρησιμοποιείται η  ΕΛ.ΑΣ. ως «παιδί για όλες τις δουλειές», είναι η εμπλοκή με διάφορους τρόπους στην διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων, κυρίως μέσω της φρούρησης των εξεταστικών κέντρων κατά τις ώρες διενέργειας των εξετάσεων αλλά και της φρούρησης σε 24ωρη βάση των βαθμολογικών κέντρων. Αν προστεθεί ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται σε υπηρεσίες σχετικές με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ειδικά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρατηρεί κανείς ότι μόνο για τα δεδομένα της Α.Δ. Κοζάνης,  τους αστυνομικούς της οποίας εκπροσωπεί η Ένωσή μας, απασχολούνται 12  αστυνομικοί την ημέρα. Με πολύ απλά λόγια αντί να διαταχθούν 6 περιπολίες προς αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας (διαρρήξεις, διακίνηση ναρκωτικών, πρόληψη ληστειών κτλ), δαπανάται ένας σημαντικός αριθμός                            αστυνομικών για να εξασφαλιστεί η φρούρηση των σχολείων.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η στάση μας να παρεξηγηθεί και να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι Αστυνομικοί της Κοζάνης δεν ενδιαφέρονται για τη εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία στην οποία υποβάλλονται οι νέοι, τις εξετάσεις δηλαδή για την εισαγωγή στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ζήτημα που θέτουμε είναι κατά πόσο είναι απαραίτητη η παρουσία των αστυνομικών στη ανωτέρω διαδικασία και αν – συνυπολογίζοντας πάντα και αντισταθμίζοντας τα οφέλη από τα προβλήματα που δημιουργούνται- είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας η συμμετοχή της Αστυνομίας στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Αν εξετάσουμε τη φύση της συμμετοχής των αστυνομικών θα παρατηρήσουμε ότι αφενός διατίθεται ένας αστυνομικός φρουρός σε κάθε εξεταστικό κέντρο κατά την ώρα διενέργειας των εξετάσεων, αφετέρου διατίθεται ένας αστυνομικός ανά 8ωρο (δηλαδή 4 ανά 24ωρο) για τη φύλαξη των βαθμολογικών κέντρων. Ο φρουρός των εξεταστικών κέντρων δεν έχει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρά μόνο βρίσκεται εκεί για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας στο εξεταστικό κέντρο, ενώ ο φρουρός του βαθμολογικού κέντρου φρουρεί ένα συνήθως άδειο τις περισσότερες ώρες της ημέρας σχολικό κτίριο.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο από τα ανωτέρω καθήκοντα δεν μπορεί να εκτελεστεί από τα όργανα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η τήρηση της τάξης κατά την ώρα διενέργειας των εξετάσεων (αν και δεν είναι ξεκάθαρο από ποιον θα μπορούσε να επιβουλευτεί) δύναται κάλλιστα να ανατεθεί σε υπάλληλους του αρμόδιου για την διενέργεια των εξετάσεων  Υπουργείου. Αυτονόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί και εφόσον παραστεί ανάγκη, οι συνήθεις περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. (εποχούμενες, ομάδες ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.) θα προστρέχουν ώστε να επιλύουν εν τη γενέσει του όποιο πρόβλημα προκύψει.

Στις διαταγές της Υπηρεσίας αναφορικά με τα καθήκοντα των φρουρών των Εξεταστικών Κέντρων αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αποστολή των  Αστυνομικών που θα διατίθενται σε υπηρεσία φρούρησης εξεταστικών κέντρων,  είναι να:

[α] Απομακρύνουν κάθε άτομο άσχετο με τις εξετάσεις

[β] Συνδράμουν το εκπαιδευτικό προσωπικό, εφόσον παραστεί ανάγκη, στον έλεγχο των διαγωνιζομένων κατά την είσοδό τους στις αίθουσες

[γ] Τηρούν διαρκώς ενήμερη την Υπηρεσία τους περί της κρατούσας κατάστασης και ζητούν ενίσχυση σε περίπτωση που πιθανολογείται διατάραξη των εξετάσεων. Προς τούτο να είναι εφοδιασμένοι με φορητό Π/Δ.

[δ] Εφαρμόζουν τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις.

[ε] Εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη προσέγγιση και είσοδο σ’ αυτό, των διαγωνιζομένων,  επιτηρητών και λοιπών προσώπων που έχουν σχέση με τον διαγωνισμό.

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι γίνεται μία κατάχρηση ανθρώπινου δυναμικού, με χαμένο ουσιαστικά αφενός το σύνολο της κοινωνίας και την ασφάλεια που δικαιούται να απολαμβάνει, αφετέρου την υποβάθμιση του ρόλου της ΕΛ.ΑΣ. και των Ελλήνων Αστυνομικών, αναθέτοντας τους  καθήκοντα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με το αστυνομικό αντικείμενο. Ερωτάται: Ποιο από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας σε μία συνεργασία με τις συνήθεις περιπολίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όσον αφορά τη φρούρηση των βαθμολογικών κέντρων, με την τήρηση ορισμένων πολύ απλών μέτρων ασφαλείας, είναι απολύτως εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας των γραπτών, χωρίς να διατίθεται φρουρός. Η παρουσία ενός φρουρού σε ένα χώρο που δεν διαθέτει  απολύτως καμία προδιαγραφή ασφαλείας δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ασφάλεια ούτε των γραπτών, ούτε του ίδιου του φρουρού. Κυρίως όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν μπορεί, σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει , η λύση να είναι η διάθεση αστυνομικού φρουρού. Με το σκεπτικό αυτό καταλήξαμε στην διάθεση αστυνομικών για φρούρηση δημοσίων προσώπων, με αντίκτυπο τη μείωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να διατίθεται και ένας αστυνομικός φρουρός σε κάθε υπηρεσία που έχει στην κατοχή της πολύτιμο υλικό ή ακόμη και στις τράπεζες. Με το σκεπτικό της φρούρησης των εξεταστικών κέντρων θα έπρεπε να διατίθεται και ένας φρουρός στις επίσης πολύ σημαντικές εξετάσεις εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Θέση μας είναι ότι η Αστυνομία δεν έχει καμία θέση σε διαδικασίες σχετικές με την εκπαίδευση και ο ρόλος της πρέπει να είναι καθαρά η συνδρομή σε περίπτωση ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό και το επίπεδο αστυνόμευσης αναβαθμίζεται και η διαδικασία των εξετάσεων δεν θα υποστεί ουδεμία υποβάθμιση. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα δύναται να λυθεί μόνο σε κεντρικό επίπεδο, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος προς κάθε αρμόδιο. Οι τοπικές ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται όπως λάβουν γνώση και για ενδεχόμενες δικές τους ενέργειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

Πρόεδρος

ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Αθανάσιος

Η

Γεν. Γραμματέας

ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

Comments are closed.