Ιαν
22
2013
Παρέμβαση της Ένωσής μας σχετικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Παραθέτουμε έγγραφο που απεστάλη από την Ένωσή μας σχετικά με το εν λόγω θέμα:

Προς : 1)Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

            2) Δήμαρχο Κοζάνης κ. Μαλούτα Λάζαρο

            3) Δήμαρχο Πτολεμαΐδας κ. Βρυζίδου Παρασκευή

            4) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης κ. Μαυροματίδη Δημήτριο

            5) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας κ. Γιώργο Καμπούρη

Κοινοποίηση: 1)Όλες τις Τοπικές Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων

                                2) Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 72/2012

Θέμα: Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας

 

Πρόλογος – Υφιστάμενο Νομικό Καθεστώς

Σύμφωνα με το Νόμο 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ 3 προβλέπεται ότι:

 

α) Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχει συσταθεί με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτική Αστυνομία, η οποία στελεχώνεται με προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1.

β) Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1-8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24-28 της παραγράφου 1 του παρόντος. Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

γ) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επίσης στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι:

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 μπορούν να ασκηθούν, μεμονωμένα ή στο σύνολο τους, και από Δημοτική Αστυνομία που στελεχώνεται με λιγότερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς. Για την άσκηση τους εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα καθήκοντα τα οποία ουσιαστικά δεν αναλαμβάνει η Δημοτική Αστυνομία κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Τήρηση των διατάξεων που αφορούν  τη  ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές(Συναρμοδιότητα με ΕΛ.ΑΣ.).

2) Τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.

3) Τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων

4) Τήρηση των διατάξεων για την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.

5)  Εφαρμογή των μέτρων  για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές κτλ

6) Τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

7) Τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων κτλ

8) Τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.

 

Συμπεράσματα – Αιτήματα και προτάσεις της Ένωσής μας

Συμπερασματικά και ενώ πλέον στους περισσότερους Δήμους λειτουργούν Δημοτικές Αστυνομίες στελεχωμένες με ικανό αριθμό Δημοτικών Αστυνομικών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις πλησιάζουν (αν και ποτέ δεν φτάνουν) τον αριθμό των 50 Δημοτικών Αστυνομικών, εν τούτοις τα ανωτέρω καθήκοντα συνεχίζουν να εκτελούνται από την Ελληνική Αστυνομία, εις βάρος του γενικότερου συμφέροντος. Σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία, με την οικονομική κρίση να γεννά ποικίλα κοινωνικά προβλήματα και κυρίως να συνδέεται με αύξηση πάσης φύσεως εγκληματικότητας, φαντάζει περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να απεμπλακεί η Αστυνομία από όλα αυτά που αποτελούν τροχοπέδη στη λειτουργία της και να ασχοληθεί με όλες της τις δυνάμεις  με αυτό που απασχολεί το σύνολο των πολιτών, ήτοι την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Η εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, αλλά και αυτών που συνδέονται με τον έλεγχο των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων (έλεγχος υγειονομικής νομοθεσίας, ηχορύπανση) είναι καθήκοντα τα οποία κάλλιστα μπορούν να εκτελεστούν από τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία πλέον αφενός διαθέτει πλέον έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αφετέρου στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι στελεχωμένη με το απαραίτητο προσωπικό.

Αποβαίνει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου όταν ιδίως στις νυχτερινές βάρδιες, τα περιπολικά των Αστυνομικών Τμημάτων αντί να περιπολούν πέριξ των σπιτιών των πολιτών ώστε να προλάβουν διαρρήξεις (που αποτελούν τη μάστιγα της εποχής), να είναι αναγκασμένα να μεταβαίνουν στα καταστήματα διασκέδασης για να βεβαιώσουν παραβάσεις διατάραξης. Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουμε τη σημασία των διατάξεων των σχετικών με τα καταστήματα διασκέδασης, γιατί έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των πολιτών. Συγκρίνοντας όμως τα 2 αγαθά, αυτό στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα (και συνεπώς να ασχοληθεί με αυτό η ΕΛ.ΑΣ) είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας. Την ποιότητα ζωής διαμέσου της εφαρμογής των διατάξεων των σχετικών με τα καταστήματα μπορεί να τη διασφαλίσει η Δημοτική Αστυνομία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην ΕΛ.ΑΣ. να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, αναφορικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε:

1)                  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων παρακαλείται να προωθήσει τις θέσεις μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών  και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με το αίτημα της τροποποίησης του άρθρου 1 και συγκεκριμένα των διατάξεων που αναφέρονται στο όριο των 50 Δημοτικών Αστυνομικών. Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι η αντικατάσταση του ορίου των 50 Δημοτικών Αστυνομικών με αριθμό τόσων Δημοτικών Αστυνομικών ανάλογο με τον αριθμό του πληθυσμού της περιοχή που αστυνομεύουν, με ανώτατο όριο τους 50 Δημοτικούς Αστυνομικούς. Αποτελεί άνιση μεταχείριση από το νομοθέτη π.χ. η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών να απαιτεί τον ίδιο αριθμό Δημοτικών Αστυνομικών με την Κοζάνη για να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της. Συνεπώς η εφαρμογή πληθυσμιακών κριτηρίων θα αποτελούσε μία δικαιότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Η αναλογία η οποία θα υπάρχει μεταξύ πληθυσμού και Δημοτικών Αστυνομικών σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτελεί προϊόν επιστημονικής μελέτης.

2)                  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαΐδας παρακαλείται αφού εξετάσει όλους τους παράγοντες και κυρίως τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει στη ζωή των δημοτών η απαλλαγή της ΕΛ.ΑΣ. από τα ξένα προς την αποστολή της καθήκοντα, ώστε να δώσει έμφαση με όλες της τις δυνάμεις  στην κύρια αποστολή της, δηλαδή της προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, να προβεί στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ 4 του Νόμου 3731/2008, δηλαδή στη λήψη απόφασης περί της ανάθεσης των καθηκόντων από τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το Νόμο απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Επίσης, δια της παρούσας εκφράζουμε την επιθυμία να παραστούμε μετά από πρόσκλησή σας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα συζητηθεί το εν λόγω θέμα, ώστε να εκθέσουμε τις θέσεις και τα επιχειρήματά μας, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Ευελπιστώντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα λειτουργήσουν με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο

Πρόεδρος

Γκλαβίνας Αθανάσιος

Η

Γεν. Γραμματέας

Σταυρούλα Θεμελή

 

 

Comments are closed.