Ιούν
19
2018
Έγκριση δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Συνάδελφοι/σες, σας γνωρίζουμε ότι την 10-06-2018 εγκρίθηκαν από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
τριακόσιες σαράντα εξι (346)  αιτήσεις δανείων (ασφαλισμένοι στο τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) και εκατόν πενήντα πέντε (155) αιτήσεις δανειων (ασφαλισμένοι στο τ. Αστυνομίας Πόλεων).
Άπαντες οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με SMS ή σε όποιο άλλο πρόσφορο μέσο έχουν δηλώσει.

       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΛΙΑΚΟΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΣΛΗΣ

About the Author:

Comments are closed.