Ιούλ
23
2012
Παρέμβαση της Ένωσής μας για τις ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές ΕΛ.ΑΣ.

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Κοινοποίηση: Όλες τις Τοπικές Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 51/2012

Θέμα: Ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ιδιαίτερη υγειονομική απαίτηση για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, η ύπαρξη συγκεκριμένων σωματομετρικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα η προκήρυξη για την εισαγωγή των σπουδαστών προβλέπει ο Δείκτης Μάζας Σώματος των αντρών να είναι μεταξύ 19-27, ενώ των γυναικών να είναι μεταξύ 18-25. Όπου Δείκτης Μάζας Σώματος νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα. Π.Χ. ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75*1,75)=24,16.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ως στόχο να εισέρχονται στην ΕΛ.ΑΣ. όσο το δυνατόν καταλληλότεροι από άποψη σωματικών προσόντων και να απορρίπτονται οι έχοντες υπερβολικό σωματικό βάρος (υπέρβαροι).

Δυστυχώς όμως όπως θα φανεί παρακάτω, δεν  επιτυγχάνεται ο συγκεκριμένος στόχος. Μάλιστα ορισμένες φορές το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ως γνωστόν το σωματικό βάρος δεν ρυθμίζεται μόνο από το ποσοστό λίπους του ανθρώπινου σώματος αλλά και από τη μυϊκή μάζα. Κάποιος αθλούμενος, ειδικά σε αθλήματα τα οποία σχετίζονται με τη δύναμη (πολεμικές τέχνες, πάλη, άρση βαρών κτλ) ή ένας απλά αθλούμενος ο οποίος έχει αυξήσει τη μυϊκή του μάζα με την άσκηση,  παρόλο που λόγω της ενασχόλησης με το άθλημα θα υπερτερεί σωματικά από τον μέσο άνθρωπο (συνεπώς θα είναι καταλληλότερος για το επάγγελμα του αστυνομικού) έχει Δείκτη Μάζας Σώματος συνήθως περισσότερο από 27 (συνήθως 28-30).

Επειδή τα καθήκοντα του αστυνομικού, συνδέονται πολλές φορές και με τα σωματικά προσόντα (σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αποτελούν το μοναδικό προσόν του πολυπαραγοντικού, πολύπλοκου και απαιτητικού αστυνομικού έργου), είναι κρίμα υποψήφιοι που τουλάχιστον από πλευρά σωματικών προσόντων είναι οι πλέον κατάλληλοι να μην εισέρχονται τελικώς στην Ελληνική Αστυνομία. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση χρήζει επανεξέτασης. Ενδεχόμενη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία σήμερα με τη μέτρηση ποσοστού λίπους του σώματος θα μπορούσε να αποτελέσει μια κάποια λύση. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία θα πρέπει να αξιολογήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς επιδίωξη όλων είναι να εισέρχονται οι καταλληλότεροι όλων στο Σώμα της Αστυνομίας. Αυτό δημιουργεί μία πεποίθηση πλήρους αξιοκρατίας αφενός, αλλά δημιουργεί και καλύτερες συνθήκες για το μέλλον αφού οι σημερινοί υποψήφιοι είναι οι αυριανοί συνάδελφοι μας.

Παρακαλούμε όπως αφού λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας, θέσετε το εν λόγω ζήτημα στην ηγεσία προκειμένου επανεξετάσει το θέμα και καταλήξει στη συμφερότερη για την Υπηρεσία λύση, μία αντικειμενική λύση που θα διακρίνει τους υπέρβαρους λόγω κακής φυσικής κατάστασης από τους έχοντες αυξημένο Δ.Μ.Σ. λόγω πιο ανεπτυγμένου μυϊκού ιστού και συνεπώς αυξημένης σωματικής και αθλητικής ικανότητας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

Πρόεδρος

ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Αθανάσιος

Η

Γεν. Γραμματέας

ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

 

Comments are closed.