Μαρ
16
2015
Εξωτερικά Ιατρεία 424 Γ.Σ.Ν. – Πρόγραμμα Λειτουργίας

Εξωτερικά Ιατρεία 424 Γ.Σ.Ν. – Πρόγραμμα Λειτουργίας

Εξωτερικά Ιατρεία 424 Γ.Σ.Ν. – Πρόγραμμα Λειτουργίας

Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπως έγινε γνωστό από την γραμματεία του Νοσοκομείου, υπενθυμίζοντας πως σύμφωνα με την υπ” αριθμ. Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560/2010 από 24-08-2010 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ – 1357 την 01-09-2010  παρέχεται το δικαίωµα της εξωνοσοκοµειακής και νοσοκοµειακής περίθαλψης σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία της χώρας στους υπαλλήλους και τα µέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στο µόνιµο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας και στα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους.

περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, army.gr

About the Author:

Comments are closed.