Διοικητικο Συμβουλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης (πρόεδρος)
 2. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Κυριάκος (αντιπρόεδρος)
 3. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης (γενικός γραμματέας)
 4. ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ Αστέριος (ταμίας)
 5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Μιχαήλ (οργανωτικός γραμματέας)
 6. ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος (μέλος)
 7. ΠΕΣΛΗΣ Νικόλαος (μέλος)
 8. ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα (μέλος)
 9. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας (μέλος)

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής
 2. ΜΠΙΝΑΣ Πασχάλης
 3. ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος

 

Συμβούλιο Μεταθέσεων

 1. ΓΚΡΑΝΑΣ Βασίλειος (τακτικό μέλος)
 2. ΜΑΡΓΕΤΑΣ Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

 1. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
 2. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Κυριάκος
 3. ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης
 4. ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος
 5. ΠΕΣΛΗΣ Νικόλαος
 6. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
 7. ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα
 8. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας