Διοικητικο Συμβουλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης (Πρόεδρος)
 2. ΔΕΪΚΟΣ Γεώργιος (Α’ Αντιπρόεδρος)
 3. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Παναγιώτης ( Β’ Αντιπρόεδρος)
 4. ΠΕΣΛΗΣ Νικόλαος (Γενικός Γραμματέας)
 5. ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ Αστέριος (Ταμίας)
 6. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας ( Οργανωτικός Γραμματέας)
 7. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης (Μέλος)
 8. ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα(Μέλος)
 9. ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος (μέλος) 

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής
 2. ΤΟΣΚΑΣ Δημήτριος
 3. ΜΠΙΝΑΣ Πασχάλης (αναπληρωματικό μέλος)

 

Συμβούλιο Μεταθέσεων

 1. ΓΚΡΑΝΑΣ Βασίλειος (τακτικό μέλος)
 2. ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

 1. ΒΑΖΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
 2. ΓΕΩΡΓΑΚΗ Ιφιγένεια
 3. ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Γεώργιος
 4. ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα
 5. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Λεωνίδας
 6. ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης
 7. ΠΕΣΛΗΣ Νικόλαος