Δεκ
14
2012
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 12/12/2012

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12/12/2012 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης. Οι σημαντικότερες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι οι κάτωθι:

 

  1. Εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του παρελθόντος έτους και ο προϋπολογισμός του ερχόμενου.
  2. Εκτέθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
  3. Παρουσιάστηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ένωσής μας. Ακολούθησαν επισημάνσεις, προτάσεις και αποφασίστηκε, αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των μελών, να πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενικής Συνέλευση τον Ιανουάριο του 2013, ώστε να επικυρωθεί ο Κανονισμός (αφού λάβει την οριστική μορφή) και να ξεκινήσει η λειτουργία του Ταμείου.
  4. Με ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση εκφράζει την αγανάκτηση για την ψήφιση των βαρύτατων περικοπών στο μισθολόγιο των αστυνομικών και ζητάει από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. την καθαίρεση του κ. Κυριαζίδη από τη θέση του επίτιμου προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Comments are closed.