Αυγ
2
2019
Υπαγωγή Ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας, αύξηση παροχών & ορισμός νέων

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2019

Αρ. Πρωτ.: 506/8/3-γ

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας

Θέμα: «Υπαγωγή Ασφαλισμένων στονΚλάδο Υγείας, αύξηση παροχών & ορισμός νέων»

Σχετ.: α) Η υπ΄αριθ. 506/8/3-α από 04-07-2019 ανακοίνωσή μας.

β) Η υπ΄αριθ. 1030/2/1269 από 31-07-2019 εγκύκλιος Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής, σας διαβιβάζουμε τη (β) σχετική – εγκύκλιο του Ταμείου μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας που τους αφορά.

Επισημαίνεται ότι, η εν θέματι υπαγωγή έχει ημερομηνία λήξης (03-01-2020) και αφορά τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, με ημερομηνία κατάταξης στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την 03-07-2009.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Η ανωτέρω εγκύκλιος εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

About the Author:

Comments are closed.