Οκτ
10
2015
Ενημέρωση για τους προαχθέντες στο Βαθμό του Ανθυπαστυνόμου μέχρι και την 4/2/2012

Με την υπ’ αριθμ. 6003/3/94/1 από 24/08/2015 απόφαση κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, προήχθησαν αναδρομικά ένας (1) Ανθυπαστυνόμος από 20/3/2015 και σαράντα δύο (42) Ανθυπαστυνόμοι από 17/5/2015 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, μετά από αίτηση τους, λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι ετών (26) ετών στο Σώμα, με αποτέλεσμα μερικοί εξ αυτών να καταστούν, χωρίς αξιολογικό κριτήριο, ανώτεροι των αρχαιοτέρων τους στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, που δεν συμπλήρωσαν 26 έτη υπηρεσίας στο Σώμα, ούτε 22 έτη στο Σώμα και 11 έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.  Η ανωτέρω προαγωγή αντιπαρέρχεται την αρχαιότητα στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και ανατρέπει την επετηρίδα, καθόσον ο διατάσσων καθίσταται την επομένη ημέρα διατασσόμενος, χωρίς αξιολόγηση.

Με την υπ’ αριθμ. 6003/2/943 από 21/7/2014 απόφαση του Βοηθού Προϊσταμένου Επιτελείου / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1103 από 18/8/2014  τ. Γ’ ,  προήχθησαν από 30/4/2014 και 3/6/2014,, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, ύστερα από την αναδρομική προαγωγή τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ Ν. 3686/2008 αντίστοιχα από 24−4−2011 και 29-5-2011, σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 2647, 2648 και 2649 από 11-9-2013  αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι υπ’ αριθμ. ΑΚ3364/2011 (πρώτο όνομα Συνδρεβέλης Χρήστος), ΑΚ3680/2011 (πρώτο όνομα Καραμανλής Γεώργιος) και ΑΚ3681/2011 (πρώτο όνομα Παπαδάκης Θεόφιλος) Αιτήσεις Ακύρωσης που κατατέθηκαν από το γραφείο μας, 181 συνολικά Υπαστυνόμοι Β΄ Ν. 3686/2008 της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στην επετηρίδα των Υπαστυνόμων Α΄ Ν. 3686/2008. (Επίσης προήχθησαν στο βαθμό του Υ/Α’ ε.α. ακόμα 8 Υπαστυνόμοι Β΄ ε.α.).

Κατά τα έτη 2013 έως και 2015 καταθέσαμε 24 αιτήσεις Ακύρωσης στις οποίες συμμετέχουν συνολικά 1600 Ανθυπαστυνόμοι.  

Την 2/10/2015 καταθέσαμε την υπ΄αριθμ. ΑΚ 1607/2015 Αίτηση Ακύρωσης 100 Ανθυπαστυνόμων με πρώτο όνομα τον κ. Ζίκο Χρήστο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας.  

Κατόπιν τούτων εντός του Οκτωβρίου 2015 θα καταθέσουμε Αιτήσεις Ακύρωσης, για τη διεκδίκηση της αναδρομικής προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ από 20/3/2015 ή 17/5/2015 (κατά περίπτωση), στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 205 αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. 6003/4/1408 από 25-04-2012 διαταγή προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, που προήχθησαν από 4/2/2012, καθώς και όλοι οι προγενέστερα προαχθέντες Ανθυπαστυνόμοι.

Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι πενήντα (50) ευρώ.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει με e-mail ή fax ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

1)       Το παρακάτω έντυπο συμπληρωμένο.

2)       Απόδειξη κατάθεσης, της συνολικής αμοιβής του γραφείου μας (50 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 841/740281-38 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138    SWIFT: ETHNGRAA. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» τα εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ

Μυτιλήνη  2/10/2015 

 

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου            

Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251040478 2251301624 – FAX : 2251040479  

E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

FACEBOOK : https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100007939036799

( Γεώργιος Λάγος )

WHAT’S UP: 6986606444    WINDF 2G: 6930246106    VODAFONE CU: 6944875723

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ Υ/Β΄
Α.Γ.Μ.Σ.  
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   FAX  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ  
E – MAIL  

About the Author:

Comments are closed.